Pengguguran di Malaysia

Pengguguran di Malaysia masih lagi satu topik yang tabu dan jarang untuk dibincangkan. Walaupun ramai wanita memerlukannya, tetapi undang-undang Malaysia yang tidak berpihak kepada wanita menyukarkan mereka untuk melakukannya. Terdapat juga beberapa tentangan dari kalangan masyarakat dan stigma yang terpalit terhadap para wanita yang melakukan pengguguran. Sama ada mereka perlu melupakan niat untuk menggugurkan kandungan dan membesarkan anak tersebut secara terpaksa, memberikan anak yang baru lahir itu kepada pusat jagaan anak angkat, atau terpaksa melakukan pengguguran secara senyap-senyap dengan risiko tinggi komplikasi yang akan membahayakan nyawa mereka.  Namun begitu, mereka yang memerlukan pengguguran boleh melakukannya dengan selamat dalam beberapa kaedah, iaitu kaedah pembedahan dan perubatan.

Continue reading Pengguguran di Malaysia